Синдикат ПТТ Србије

Постављено
13. фебруар 2020.
године
Синдикални протести

     Пре десетак дана, руководство Синдиката је тражило састанак са в.д. директором, госпођом Миром Петровић.      Услед њене презаузетости, одржан је састанак са шефом кабинета, Нелом Бојовић, на коме је присуствовала и извршни директор, Мирјана Предојевић.      За овај састанак, делегиране су следеће теме:
1. Сарадња Синдиката ПТТ Србије са пословодством
2. Имплементација Споразума из децембра месеца
     У оквиру ове теме је стављен акценат на запошљавање недостајућег броја извршиоца у појединим организационим деловима Предузећа, уговорима о ПП пословима, уговорима на одређено време, који су већ истекли, и могућностима да се запослени ангажовани на ПП пословима, преведу на одређено, а запослени којима је истекао рок од 2 године, са одређеног времена преведу у радни однос на неодређено време. Све ово због отклањања уских грла у технологији.
3. Питање стамбене политике-решавање проблема око закупа станова и изналажења могућности откупа истих, које су запослени већ добили на коришћење.
     Што се тиче прве теме, остало је да се у непосредном контакту са в.д. директором отклоне одређене недоумице.
     Друга тема је објашњена од стране извршног директора Мирјане Предојевић, у смислу да се прате уговори о ПП пословима и ангажовању на одређено време, а да се ускладу са могућностима и потребама реализују на прави начин. Синдикат сматра да то не иде потребним темпом.
     Што се тиче повећања цена комерцијалних услуга, нисмо добили конректнији одговор, осим да је процес у току.
     Када је у питању стамбена политика, констатовано је да је то комплексна тема, која се мора решавати у договору са Владом РС. У сваком случају, на нашу иницијативу покретањем ове теме, заказан је састанак Стамбене комисије за 14.02.2020. године.
     Данас је тражен нови састанак са в.д. директором, како би се добиле информације о томе докле се стигло са Полисом осигурања за запослене која покрива 24 сата, као и шта је са бесплатним лекарским прегледима запослених. Напомињемо, ове две ствари су већ договорене са пословодством, тражимо реализацију истих.
     Такође, на овом састанку биће поново постављено питање довољног броја извршиоца у технологији.