image

Чланови Председништва

Радоје Ђермановић

Председник Синдиката ПТТ Србије

Славко Новаков

Потпредседник Синдиката ПТТ Србије

.

Бошко Жерађанин

Секретар Синдиката ПТТ Србије

Немања Кресоја

Члан Председништва

.

Милутин Радовановић

Члан Председништва

Жарко Радишић

Члан Председништва

.

Дејан Поповић

Члан Председништва

Бојан Петровић

Члан Председништва

.

Ирина Митрић

Члан Председништва

Зоран Мићовић

Члан Председништва

.