• Обавештење- 18. mart 2020.

  Једина смо категорија запослених у директном контакту са становништвом, без икакве заштитне опреме. Изложени смо ризицима, као и медицинско особље, полиција, возачи у јавном превозу, запослени у јавним службама. Међутим, држава се побринула о свима, а поштанске раднике нико не помиње. Јавне службе не раде, остали имају заштитну опрему. Очигледно је да се ми о себи сами морамо бринути.
        Зато поново тражимо од пословодства Предузећа максималну ангажованост око хитне набавке заштитне опреме, маски и рукавица, као и хигијенских средстава и средстава за дезинфекцију. Појачано чишћење, хигијена и повремена дезинфекција објеката је нешто што се лако и брзо може спровести. Здравље запослених, сада је најбитније и зато треба уложити максимум труда да се сачува. Не треба имати било какав директан контакт са странкама, без обзира да ли је у питању уручење пошиљке и потврда пријема исте, или је у питању пријем пошиљке, исплата новачане дознаке и томе слично, ако се то ради без маске и рукавица. Запослени су изложени максималном ризику заразе, а онда ту заразу шире даље, поготову поштоноше и достављачи који улазе у домове и станове наших корисника.
        Ово морамо спречити додатним мерама. Треба урадити анализу и процену ризика, а онда према томе начин функционисања Предузећа, у условима пандемије. Тек донет План организовања рада пошта редуцирати-и шалтере и доставу и остале службе. Тај минимум процеса рада, обављати искључиво ако су обезбеђена заштитна средства. Никако другачије. Такође тражимо да се родитељима деце млађим од 12 година, без обзира да ли је отац или мајка, као и хроничним болесниицима обезбеди одсуство са посла, а да то буде плаћено као да раде.
        Апелујемо на све запослене за стрпљење и чувању себе и других до набавке неопходне заштитне опреме.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 18. mart 2020.

  ХОЋЕМО ДА ЗАШТИТИМО И СЕБЕ И ДРУГЕ

  Из разлога сузбијања ширења корона вируса, апелујемо на пословодство ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, као и на оба кризна штаба које је оформила Влада Републике Србије, да у пословне процесе нe укључују поштанске раднике који немају никакве (функционалне) мере заштите.
        Ако већ ми, поштански радници, нећемо себе ставити у први план у смислу да смо најпре себи и својим породицама најважнији, бар хоћемо да нам омогућите да заштитимо од заразе опасним вирусом друге чланове друштва од нас самих. Сваки наш поштар и достављач је потенцијално високо ризично лице за кретати се међу становништвом без адекватних мера заштите (одговарајуће рукавице и заштитна маска). Вероватно, ништа мања претња по друштво нису ни наши шалтерски радници. О свему овоме као одговорни чланови друштва трудићемо се да упознамо надлежне државне органе који ће вероватно бити захвални Синдикату ПТТ Србије на упозорењима ове врсте. Не терајте нас да угрожавамо друштво, јаким и широким ланцом заразе, узимајући у обзир број становника који у само једном радном дану има непосредан контакт са сваким нашим запосленим.
        У овим тешким околностима нећемо се бавити тражењем криваца за изостанак правовремене реакције у набавци заштитних средстава већ само упутити добронамерну критику, гледајући напред уз жељу и хтење да помогнемо пословодству, да се неким алтернативним каналима набаве недостајућа средства заштите. Желимо само да заштитимо поштанске раднике и друштво у целини, у мери у којој је то могуће.   

 • Обавештење- 13. mart 2020.

  Везано за актуелни тренутак и предузимање мера за спречавање ширења вируса Корона COVID - 19, обавештавамо вас да је у претходном периоду било апеловано на пословодство да предузму сме могуће могуће мере за спречавање ширења поменутог вируса, у складу са препорукама струке и препорукама Министарства здравља. До нас стижу информације да се у Предузећу тренутно предузимају и спроводе хитне мере у циљу заштите здравља запослених.
                      Саветујемо запослене да користе све доступне мере заштите, које су убрзано спроводе и сва доступна средства заштите, која се убрзано дистрибуирају по поштама. Од председника синдикалних организација очекујемо да пропрате реализацију горе поменутих мера, по потреби уско сарађују са пословодством својих организационих целина у реализацији истих, те да у случају застоја и потешкоћа о томе обавесте врх Синдиката. ...
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 12. mart 2020.

  Већ дужи временски период одређене интересне групе у Предузећу износе лажне и неистините информације о Синдикату ПТТ Србије. Циљ ових напада је пре свега слабљење Синдиката ПТТ Србије и покушај да се дође до репрезентативности која би омогућила учешће појединих интересних група у колективном преговарању. Ми им желимо успех у напорима на постизању репрезентативности и надамо се да ће се њихова капмпања у том смислу бавити новим идејама и пројектима, а не Синдикатом ПТТ Србије.
  Ради истинитог обавештавања чланства и свих запослених у Предузећу дајемо следеће обавештење које дефинише деловање Синдиката ПТТ Србија у наредном периоду и које нас разликује од других:
  1.Никада и поново никада нећемо дозволити да било који наш члан или било који запослени у Предузећу нашим синдикалним деловањем буде доведен у ситуацију да буде суспендован или добије отказ;
  2.Никада и поново никада нећемо дозволити да наша синдикална борба наноси огромну материјалну и нематеријалну штету Предузећу;
  3.Никада и поново никада нећемо дозволити да наша синдикална борба подразумева изношење неистина и лажи о другим синдикатима и неформалним групама, а све у циљу придобијања чланства;
  4.Никада и поново никада нећемо себи дозволити да се кријемо иза других синдиката и неформалних група и њих оптужујемо за све проблеме који су снашли запослене. Никада нећемо кукавички „заборавити“ да је Влада Републике Србије донела Закон о умањењу зарада и тиме све запослене у Предузећу довела у катастрофалан економски положај, а не Синдикат ПТТ Србије;
  5.Никада и поново никада нећемо дозволити да се прави дискриминација међу запосленима на „технолошким радним местима“ и „администрацију“. Ми нисмо кукавице и иступићемо јавно са ставом да нерадника и запослених који ничим изазвани примају плату има и у једној и у другој групи. Нећемо дозволити да се од једних узима и даје другима, чиме се ствара мржња и нетрпељивост међу запосленима. Ако постоји потреба за решавање ниских зарада запослених у IV и V степену стручне спреме, онда се то мора решавати повећањем масе зарада кроз систематизацију, а не отимачином ...
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 02. mart 2020.

  Извештај са седнице Главног одбора

  На састанку Главног одбора Синдиката ПТТ Србије, одржаном 27.02.2020. године, разматран је и усвојен Извештај о материјално-финансијском пословању Синдиката ПТТ Србије за 2019. годину. Изабрани су чланови УО Фонда солидарности и анализирана је актуелна ситуација у Синдикату ПТТ Србије и Предузећу.
  Стављен је акценат на анализу досадашњег рада и постигнутих резултата Синдиката, као и на смернице деловања у наредном периоду.
  Што се тиче досадашњег рада и резултата, где спада повећање зарада запослених, договорена исплата зарада из добити, уговорених бесплатних лекарских прегледа и полисе осигурања која покрива свих 24 сата запослених, обзиром да је то наш Синдикат договорио са пословодством Предузећа, константовано је да је претходни период био успешан. Овоме треба додати и максимално ангажовање рада на терену, као и притисак на пословодство да се упосли довољан број извршилаца у технолошким целинама.
  За наредни период су предвиђене и већ покренуте, теме из технологије, расход и пренос власништва мопеда и бицикала, стамбена политика, као и активности око колективног преговарања.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 27. фебруар 2020.

  Данас, 27.02.2020. године, одржана је седница Надзорног одбора Предузећа, на коме је разматран и усвојен Годишњи финансијски извештај ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину.
  Према Извештају, Предузеће је пословало позитивно и остварена је нето добит од 1,932 милијарде.
  Износ од 966 милиона, дакле 50%, је учешће запослених у добити.
  Као што већ знате, Синдикат ПТТ Србије је још у новембру месецу, са пословодством, договорио исплату зараде из добити у целости, линеарно, у марту 2020. године, сразмерно времену проведеном на раду.
  О датуму и износу просечне исплате по запосленом ћемо вас благовремено обавестити.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 24. фебруар 2020.

  АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА У НАСТУПАЈУЋЕМ ПЕРИОДУ

  На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној дана 21.02.2020. године, закључено је да ће се основни правци деловања у наступајућем периоду свести на следеће активности:
  1. Реализација исплате зараде из добити за 2019. годину, током марта месеца, у пуном износу одједном;
  2. Покретање акције бесплатних систематских прегледа запослених;
  3. Закључивање полисе осигурања за запослене која покрива осигуране случајеве током 24 часа;
  4. Запошљавање додатних извршилаца у ГПЦ;
  5. Трансформација Уговора о раду запослених на одређено време на Уговоре о раду на неодређено. Исто тако, превођење ПП извршилаца на Уговоре о раду на одређено време;
  6. Решавање проблематике дугогогодишњег изостанка одлуке о расходовању мопеда и бицикала;
  7. Решавање стамбене проблематике;
  Праћење и реализација децембарских договора је у фокусу нашег деловања у актуелном тренутку. У вези с тим, упућен је писмени захтев за организовање састанка са ВД Директора Миром Петровић а са циљем ближег дефинисања динамике реализације горе наведеног.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 13. фебруар 2020.

  Пре десетак дана, руководство Синдиката је тражило састанак са в.д. директором, госпођом Миром Петровић. Услед њене презаузетости, одржан је састанак са шефом кабинета, Нелом Бојовић, на коме је присуствовала и извршни директор, Мирјана Предојевић. За овај састанак, делегиране су следеће теме;
  1. Сарадња Синдиката ПТТ Србије са пословодством
  2. Имплементација Споразума из децембра месеца
  У оквиру ове теме је стављен акценат на запошљавање недостајућег броја извршиоца у појединим организационим деловима Предузећа, уговорима о ПП пословима, уговорима на одређено време,који су већ истекли, и могућностима да се запослени ангажовани на ПП пословима, преведу на одређено, а запослени којима је истекао рок од 2 године, са одређеног времена преведу у радни однос на неодређено време. Све ово због отклањања уских грла у технологији.
  3. Питање стамбене политике-решавање проблема око закупа станова и изналажења могућности откупа истих,које су запослени већ добили на коришћење.
  Што се тиче прве теме, остало је да се у непосредном контакту са в.д. директором отклоне одређене недоумице.
  Друга тема је објашњена од стране извршног директора Мирјане Предојевић, у смислу да се прате уговори о ПП пословима и ангажовању на одређено време, а да се ускладу са могућностима и потребама реализују на прави начин. Синдикат сматра да то не иде потребним темпом.
  Што се тиче повећања цена комерцијалних услуга, нисмо добили конректнији одговор, осим да је процес у току.
  Када је у питању стамбена политика, констатовано је да је то комплексна тема, која се мора решавати у договору са Владом РС. У сваком случају, на нашу иницијативу покретањем ове теме, заказан је састанак Стамбене комисије за 14.02.2020. године.
  Данас је тражен нови састанак са в.д. директором, како би се добиле информације о томе докле се стигло са Полисом осигурања за запослене која покрива 24 сата, као и шта је са бесплатним лекарским прегледима запослених. Напомињемо, ове две ствари су већ договорене са пословодством, тражимо реализацију истих.
  Такође, на овом састанку биће поново постављено питање довољног броја извршиоца у технологији.   Билтен за штампу »

 • Обавештење- 10. фебруар 2020.

  Уз информацију да ће зарада за јануар месец ипак бити исплаћена 14.02.2020. године, дакле пре празника, а о чему је са представницима пословодства разговарано почетком прошле недеље, обавештавамо вас и о актуелностима, у оквиру рада на терену врха Синдиката. У протеклих неколико дана одржани су састанци и разговори са колегама из већег броја пошта. Најпре посета Синдикалној организацији Зајечар и разговори у Неготину у оквиру одбора СО Зајечар. Затим, посета Синдикалној организацији Зрењанин, где је именован нов председник СО, Саша Стојковић, који ради на радном месту Tехничара за шалтерске послове у пошти 23101 Зрењанин, а коме желимо пуно успеха у раду и од кога очекујемо консолидацију синдикалних редова у овој Подручној Радној јединици. Након тога, током посете СО Шабац, разговарано је са колегама из Лознице, Љубовије и Крупња. Следећа на итинереру је била СО Крагујевац и размена мишљења са колегама из пошта Станово, Аеродром и поштанског центра. Напослетку, одлазак на разговоре са колегама из главне поште Ваљево и поште Лајковац.
  Уз одређене специфичности сваког подручја за себе, углавном код свих доминирају сличне теме и заједнички проблеми:.
  - лош материјални положај запослених;.
  - лоши услови рада;.
  - проблеми са недостатком извршиоца;.
  - проблеми везани за средства за рад (мопеди, бицикли)   Билтен за штампу »

 • Обавештење- 30. јануар 2020.

  Данас 30.01.2020. године у 15 часова, у просторијама Владе Републике Србије, је одржан састанак Радне групе Владе РС задужене за ЈП „Пошта Србије“. На дневном реду је била имплементација споразума постигнутог 13.12.2019. године, који се односи на потписивање Анекса Уговора о раду о повећању коефицијената посла запослених у технологији, затим запошљавање 100 плус 50 нових радника (пре свега ГПЦ Београд) као и повећање цена комерцијалних услуга.
                      Констатовано је да се горе поменути споразум реализује предвиђеном динамиком.
  Синдикат ПТТ Србије је данас изашао и са захтевом да се, поред већ одобреног повећања броја извршилаца, одобри запошљавање још стотинак радника који би били распоређени у ГПЦ Нови Сад и Ниш као и на радна места поштоноша. Самим тим би се повећао укупан број запослених на 15.300 уз предвиђено превођење запослених са Уговора о раду на одређено време на Уговоре о раду на неодређено време као и колега који раде по ПП пословима на Уговоре о раду на одређено време. Представници Владе РС су дали сагласност на овај предлог представника нашег Синдиката. Надамо се да ће овим повећањем броја запослених донекле бити отклоњен проблем недостатка извршилаца у технологији. Договорено је и да се нови састанак Радне групе одржи између 10. и 14. фебруара када ће бити додатно прецизирано све што је договорено како током децембарских тако и овог данашњег састанка. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 30. јануар 2020.

  Изјашњење Владе Републике Србије поводом дописа упућеног у вези ситуације у ЈП "Пошта Србије" Цео документ »

 • Обавештење- 27. јануар 2020.

  У склопу редовних активности, предвиђених Планом рада Синдиката ПТТ Србије, руководство Синдиката је претходних дана било у обиласку синдикалних организација; Нови Сад, Сремска Митровица, Ужице и Ниш, за сада. У оквиру ових СО, поред присуства састанцима одбора, обиђена је и већина пошта.
  Чланови Синдиката, као и остали запослени, упознати су са претходним дешавањима у Предузећу и Синдикату, о ангажованости Синдиката ПТТ Србије у тим дешавањима, као и плановима рада и активностима у наредном периоду. У непосредним разговорима са свим запосленима, постављеним питањима и одговорима, очигледно је да радници имају поверење у наш Синдикат, уз констатацију да информисаност треба да буде на вишем нивоу. Коначно се сазнаје права истина о томе ко је учествовао у преговорима око повећања зараде и чији предлози су прихваћени као једини одрживи и реални. Наставља се овакав вид активности Синдиката и у наредном периоду. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 10. јануар 2020.

  У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“, који се односи на имплементацију постигнутог Споразума са Владом РС, од 13.12.2019. године, а односи се на повећање зарада запослених и регреса. Примена напред наведеног почиње од 01.01.2020. године. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 13. децембар 2019.

  Данас, 13.12.2019. године, одржан је састанак у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“. Том приликом потписан је Споразум, о којем смо вас обавестили у Билтену број 270. Молимо запослене да испоштују наведени Споразум и превазиђу међусобна неслагања. Исти је сачињен да би побољшао лош материјални положај запослених. Од вас очекујемо висок степен толеранције и колегијалности, у циљу очувања добрих међуљудских односа. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 13. децембар 2019.

  После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа. Договорено је следеће:
  • Очекивано просечно повећање зараде за све запослене на технолошким пословима (што је око 12.500 запослених) за 13,1% почев од зараде за јануар 2020. године
  • Очекивано просечно повећање зараде око 6,1% почев од зараде за јануар 2020. године за остале запослене (око 2.500,00 запослених)
  • Повећање регреса на 1.000,00 динара у нето износу од 01.01.2020. године
  • Додатно запошаљавање на неодређено време још 100 запослених на технолошким пословима до априла 2020. године и додатних 50 у РЈ РПЛЦ Београд. Мишљења смо да ових 100 ново запослених треба распоредити по организационим деловима (ГПЦ Нови Сад, ГПЦ Ниш и др.)
  • Расподелу средстава свим запосленима из дела добити ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину током марта месеца 2020. године, у складу са одредбама Колектвног уговора – линеарно.
  • Престанак обуставе рада до усаглашавања интерних аката ЈП „Пошта Србије“ ради реализације договореног.
  • Синдикат ПТТ Србије је био врло активан у овим преговорима, коректан и кооперативан, а у циљу изналажења најбољих решења, што је резултирало постизању овог Споразума са Владом Републике Србије. Напред наведено су били предлози нашег Синдиката, што је било прихваћено од свих учесника Радне групе.
  • Напомињем, да ми као репрезентативни синдикат, увек ћемо бранити интересе запослених, користећи сва Законом предвиђена средства синдикалне борбе.
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 12. децембар 2019.

  На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблема. Најпре ћемо покушати да, у договору са пословодством, ставимо ван снаге решења о суспензијама, јер иста апсолутно не помажу у решавању проблема, а све у циљу успостављања нормалног функционисања Предузећа. У противном, а у оквирима законским могућности, свим члановима Синдиката ПТТ Србије пружићемо правну помоћ и заштиту преко адвокатске канцеларије ангажоване од стране Синдиката ПТТ Србије. На крају, а једнако важно, предложићемо наставак социјалног дијалога у оквиру Радне групе Владе Републике Србије за Јавно предузеће „Пошта Србије“, а у циљу свеобухватног побољшања материјалног положаја запослених и услова рада у Предузећу. Билтен за штампу »

 • Обавештење - Истина- 10. децембар 2019.

  Као веома озбиљна, легитимна и одговорна организација смо директно укључени у рад Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“. Постојао је предлог за решење обуставе рада. Као потписници тог решења, сматрамо да је битно да вас обавестимо о истини. Достављене су разне листе о повећању зарада. Колеге испред запослених су пристали на повећање зарада у просеку 6.000,00-7.000,00 динара. Синдикат је предложио бољи предлог, који је прихваћен од свих учесника у Радној групи. Након тога је дошло до промене захтева од стране представника Радне групе из редова запослених, који су поред договорених захтева, тражили повећање масе, иако смо све време говорили о подели исте масе. Чињеница је да имамо одговорност према својим члановима, те се тако и понашамо. Управо смо разговарали са адвокатом који заступа чланство Синдиката ПТТ Србије, где је постављено питање да ли постоји правна заштита радника који одбију да потпишу радни налог!? Одговор је био веома јасан „НЕ ПОСТОЈИ“, зато што су запослени ступили у незакониту обуставу рада. Обавеза нам је да вам поштено саопштимо и апелујемо да се Закон мора поштовати.
  Зато предлажемо да прихватите радне обавезе и не будете директно угрожени.

  Билтен за штампу »


 • Обавештење- 09. децембар 2019.

  На јучерашњој седници Радне групе Владе РС, која је, са прекидима, трајала од 16,00 до 23,00 часова, није постигнут договор о прекиду протеста. Разлог, одбијен је предлог Радне групе о изнетом процентуалном повећању зарада. Наиме, предлог је био, да се радницима у технологији, дакле за 12.635 њих, повећа зарада за 13,1% + 3,8% који се враћају, што укупно износи око 17%, а за око 2300 радника у администрацији, повећање буде 6,1% + 3,8% који се враћају, што износи укупно око 10%. Ово је све у оквиру 10% увећања масе за зараду коју је одобрила држава, а у оквиру максималних финансијских могућности Предузећа, да се не угрози његово нормално функционисање. Као што видите, остало је недоречено апсолутно све, без неког конкретног предлога за решење овог проблема, који је подигнут на највиши ниво. Очекујемо наставак преговора и нови предлог – потез Владе Републике Србије. У прилогу шаљемо комплетне табеле са процентима повећања зарада према коефицијентима, које стоје као предлог

  Билтен за штампу »

  Табеле »

 • Обавештење - 06. децембар 2019.

  На јучерашњој седници Радне групе Владе РС, која је, са прекидима, трајала од 16,00 до 23,00 часова, није постигнут договор о прекиду протеста. Разлог, одбијен је предлог Радне групе о изнетом процентуалном повећању зарада. Наиме, предлог је био, да се радницима у технологији, дакле за 12.635 њих, повећа зарада за 13,1% + 3,8% који се враћају, што укупно износи око 17%, а за око 2300 радника у администрацији, повећање буде 6,1% + 3,8% који се враћају, што износи укупно око 10%. Ово је све у оквиру 10% увећања масе за зараду коју је одобрила држава, а у оквиру максималних финансијских могућности Предузећа, да се не угрози његово нормално функционисање. Као што видите, остало је недоречено апсолутно све, без неког конкретног предлога за решење овог проблема, који је подигнут на највиши ниво. Очекујемо наставак преговора и нови предлог – потез Владе Републике Србије.
  У прилогу шаљемо комплетне табеле са процентима повећања зарада према коефицијентима, које стоје као предлог

  Билтен за штампу »


 • Обавештење - 04. децембар 2019.

  Представници Синдиката ПТТ Србије су, због новонастале ситуације у Предузећу, данас обишли београдске радне јединице и поште, да би сагледали ситуацију и чули мишљење запослених. Влада огромно незадовољство због материјалне ситуације свих радника. Изнели смо проценат повећања са пословодством и тиме су сви задовољни. Постоје разлике у подели тог процента и схватању потребе промене нормативних аката, које регулишу ову материју. Покушано је да се договори заједнички став са представницима запослених у Радној групи Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“ око поделе договореног процента и да са таквим ставом изађемо и пред пословодство и пред Владу РС, са могућношћу промене коефицијента. Синдикат ПТТ Србије није организатор протеста и обуставе рада, али има разумевање за опште незадовољство свих запослених. Договорени проценат, као и исплату зараде из добити морамо прихватити као реалност. Молимо све чланове Синдиката ПТТ Србије за уздржаност, достојанство и поверење у Синдикат, који чини све могуће, у законским границама, за изналажење најбољег решења. За петак, 06.12.2019. године, заказан је састанак Радне групе Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“, када ћемо имати нешто јаснију ситуацију и о чему ћемо вас обавестити.

  Билтен за штампу »

 • Информација - 29. новембар 2019.

  На основу обећања од 22.11.2019. године, да ћемо вас информисати о току преговора око повећања зарада, кроз данашњи билтен то и чинимо. Основни и кључни захтев Синдиката ПТТ Србије, повећање зарада спрам максималних финансијских могућности Предузећа, је усвојен од стране пословодства и Надзорног одбора Предузећа. На данашњој седници Надзорног одбора све што је договорено је и уграђено у Програм пословања за 2020. годину. Усвајање Програма пословања од стране Владе Републике Србије се очекује у року не дужем od 10 дана. Финансијски лимити Предузећа, су указивали да постоји простора за повећање зарада од 10% плус 5% на конто укидања Закона о умањењу плата у јавном сектору. У пакету са повећањем плата, као део договора је уграђена и исплата Зараде из добити за 2019. годину, најкасније до краја марта 2020. године. Захтевано је с наше стране да исплата Зараде из добити буде линеарна, што је и прихваћено. Договорено је да се све ово „стави“ на папир и потпише. Имамо обећања пословодства да ће се, у другој половини 2020. године, заједнички анализирати финансијски резултати Предузећа, те ако постоје услови за то, поново повећати зараде. Најављена је могућност увођења нових услуга, око којих су преговори у току, а које би значајно допринеле пословном успеху Предузећа. Досадашња пракса била је таква да висина зарада није зависила од финансијског успеха Предузећа. Желимо ту лошу праксу изменити управо договором са пословодством о потреби сталне и континуиране анализе могућности даљег побољшања материјалног положаја запослених. Ако у будућности будемо, као Предузеће успели зарадити више, хоћемо да то и расподелимо између себе. Овим договором идемо у том правцу. Други наш циљ – линерно повећање зараде – дакле, у апсолутном износу свима исто, нажалост нисмо успели постићи или бар нисмо упели још у овом тренутку. Током преговора овај наш захтев је стално био на столу. Покушали смо „прогурати“ и комбиновани модел повећања зарада кроз примену различитих процената повећања зрарада за различита радна места. Пословодство је навело да постоје и законске препреке у имплементацији нашег модела повећања зарада. Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на својој седнице одржаној јуче, 28.11.2019. године, донео је одлуку да и даље захтевамо линеарно повећање зарада и да ипак покушамо усагласити споразум са пословодством и по овом питању. Председник Синдиката је на данашњој седници Надзорног одбора, изнео те ставове. Уз сво искрено и дужно поштовање према колегама које имају веће или велике квалифкације, те по том основу са правом и више плате, рачунали смо и рачунамо на њихово разумевање, да би у данашњим тешким околностима било фер да сви добијемо повећање плате у истом апсолутном износу. Рачунамо да би солидарност ове врсте међу нама утицала на „рушење“ одређених антагонизама између „технологије“ и „администрације“, против којих се ми раднички представници, свесрдно боримо. Искрено желимо, помирити и интересе и људе. Чистог образа и искрених намера, идемо напред…

  Билтен за штампу »

 • Саопштење - 25. новембар 2019.

  Синдикат ПТТ Србије обавештава чланство и запослене, да све своје активности (на дневном нивоу), усмерава у правцу повећања зарада. У договору са В.Д. директора Мире Петровић, нећемо излазити у јавност са потенцијалним бројкама и процентима повећања зарада, јер је у току поступак усаглашавања ставова на релацији Влада Републике Србије - ЈП Пошта Србије. Синдикат ПТТ Србије је индиректан, али активан учесник у овом процесу.

  Билтен за штампу »

 • Информације са састанка в.д. директора предузећа и председника синдиката ПТТ Србија - 22. новембар 2019.

  Дана 22.новембра 2019. године, одржан је састанак са в.д. директора Предузећа, госпођом Миром Петровић. Разговор је био конструктиван и коректан, обухваћени су сви проблеми у Предузећу, а акценат је стављен на материјални положај запослених, т.ј. на зараде запослених. О моделитету и висини повећања зарада запослених, в.д. директора Предузећа обавестиће нас након договора у Влади Републике Србије, а најкасније до краја следеће недеље.

  Билтен за штампу »