• Допис- 22. јун 2020.

  – В.Д. ДИРЕКТОРУ –
  Г-ђи МИРИ ПЕТРОВИЋ

  Поштована,
  С обзиром да су се нормализовали услови за рад након ванредног стања у земљи, обраћам Вам се да, сходно Вашим обавезама, органиизујете састанак са руководством Синдиката ПТТ Србије, у што краћем року. Теме за састанак би биле следеће:

  • Расходовање и пренос власништва мопеда и бицикли;
  Већ дуже од 2 године ово питање стоји нерешено. Поштари су улагали и одржавали наведена средства, па је ред да им се пренесу у власништво, како би бар део уложених средстава био надокнађен. Тренутно у Предузећу постоји више од стотину оваквих случајева. Сугеришемо да убудуће Уговор о уступање на одржавање новог мопеда или бицикле прати Уговор о преносу власништва старог мопеда или бицикле.

  • Набавка униформи за шалтерске раднике;
  Од задње набавке прошло је 5 година за кошуље кратких рукава и 4 године за кошуље дугих рукава.

  • Подела службених мобилних телефона;

  • Стално праћење облика радног ангажовања запослених;
  Питање које је увек присутно и актуелно, а то је ангажовања са ПП на одређено радно време, по истеку одређеног на неодређено радно време, увек када постоје услови и потреба.

  Допис за штампу »

 • Обавештење- 27. мај 2020.

  Обавештавамо вас да смо се, данас, 27.05.2020. године, обратили директорки Функције поштанске мреже захтевом следеће садржине;
  Поштована,
  Обраћамо Вам се у намери да иницирамо анализу оправданости свакодневне примене апликације Поштар-мап.
  Смисао ове апликације не би требао да буде континуирано и непрекидно снимање – праћење поштоноша док су на рејону. Осећају се као да су под присмотром, да их неко прогони. Тај притисак ствара нервозу и нелагодност што доводи до одређених грешака у обављању радних задатака. Прављење паузе у дневном раду, ради одмора, повлачи за собом писање изјаве и томе слично.
  Сматрамо да праћење – кретање поштоноша има сврху у случају жалбе странака, због тога што не долазе на кућну адресу, снимање рејона – итинерера и сличних службених потреба.
  Користимо прилику да сугеришемо што хитнију поделу већ набављених службених телефона за поштоноше и достављаче, као и набавку нових за остале запослене, обзиром да су стари у приличној мери оштећени и не могу се користити.
  Унапред се захваљујемо на разумевању и сарадњи.

  Након добијања тражених информација, бићете обавештени.             
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 14. мај 2020.

  Након нашег данашњег Билтена 290, а везано за нејасноће око (не)могућности коришћења другог дела годишњег одмора за 2019. годину и након 30.06.2020. године, обавештавамо Вас да је Пословодство ЈП „Пошта Србије“ узело у разматрање поменуту проблематику. Усмено је најављено да ће бити сагледане одређене специфичности са терена и вероватно дефинисане могућности коришћења другог дела годишњег одмора и након 30. јуна, и то за поједине категорије запослених, који буду испуњавали задане критеријуме, о континуитету рада током ванредног стања, а све према препоуркама Владе РС, од 07.04.2020. године.
  О начину поступања по овој теми, све организационе целине ће бити детаљно обавештене.             
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 14. мај 2020.

  Билтеном 277, крајем фебруара, обавестили смо вас да је руководство Синдиката ПТТ Србије одржало састанак са шефом кабинета, госпођом Нелом Бојевић, и извршним директором, госпођом Мирјаном Предојевић.
  Једна од тема тог састанка, као што знате, била је политика запошљавања, пре свега уговори о ПП пословима и уговори на одређено време, као и запошљавање довољног број извршилаца по радним целинама.
  Констатујемо да је пословодство Предузећа тада уважило наше захтеве и да је крајем фебруара и почетком марта одобрено да око 165 запослених, са одређеног буду преведени у стални радни однос, као да се и извесни број са ПП послова преведу на одређено радно време.
  Ванредно стање је мало успорило овај процес, па вас обавештавамо да се ових дана интензивно ради на новим уговорима о раду и завршетку започетог.
  Што се тиче недоумица око коришћења другог дела годишњег одмора за 2019. годину, тумачење је да се мора искористити до краја јуна 2020. године.             
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 27. април 2020.

  У жељи да укажемо целокупној јавности на тешку, одговорну и ризичну позицију и улогу поштанских радника, у данашњем времену, обратили смо се редакцијама штампаних и електронских медија следећим саопштењем;

  Обраћам Вам се испред својих чланова, а верујемо и испред свих 15.000 запослених у „Пошти Србије“, са молбом да се покаже више друштвене бриге и пажње за запослене у нашем Предузећу, који обављају друштвено одговорне послове. Без жеље за самоистицањем, посебно у условима ванредног стања, где се од сваког члана друштва очекује да да свој допринос, не можемо, а да не приметимо, да у штампаним и електронским медијима практично и нема помена о ванредно тешким и по здравље ризичним пословима, који обављају наши запослени. Поједини запослени имају у континуитету и више од двадесет узастопних радних дана, дакле уз рад суботом и недељом, без паузе, а све у циљу да пензије и остале исплате, посебно социјално угроженим категоријама, буду одрађене што пре. У ове послове, такође, спадају уручења постекспрес и других пошиљака.
  Мислимо да такав труд заслужује бар мало више пажње.
  Огроман број директних контаката, који имају наши запослени са грађанством, свакако нас сврстава у најугроженије категорије запослених у нашој земљи, уз сво наше поштовање према онима који су на првој линији фронта – здравствне раднике.
  Извињавамо се ако смо нескромни, али сматрамо да напори и успеси поштанских радника, да дођу до сваког стана и куће у нашој земљи, нису довољно видљиви широј јавности. Из тих разлога имамо молбу према вама као представницима седме силе, чија снага и моћ је све већа, да овај наш апел пренесете до свих слојева нашег друштва.
  Унапред захвални – поштански радници!             
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 21. април 2020.

  Данас, 21.04.2020. године, упућен је допис в.д. директора Предузећа следеће садржине;
  „Желим да укажем на чињеницу везану за исплату зараде за март месец 2020. године и одређеним аномалијама у обрачуну исте. Разноликост у начину приказивања присуства на раду по радним јединицама је за нас, као Синдикат, изузетно забрињавајућа, а што је најзначајније, према појединим запосленима и крајње неправедна. Један од основних постулата деловања сваког синдикалног удружења је да права из радног односа уреди праведно, једнообразно, дакле за све исто. Посебно код исплате зарада. Код исплате зараде за март месец то очигледно није био случај. Наиме, радне јединице су различито приказивале присуство на раду и то у смислу да су поједине РЈ;
          • приказивале прековремене сате за рад током викенда,
          • преко позитивних корекција на зараду решавале проблематику великог броја радних дана,
          • саме су креирале тзв. прерасподелу рада и то без решења о прерасподели рада.
  Јасно је да обрачун зараде у самом зачетку, већ код приказивања присуства на раду, није био за све исти. По тој логици, такође је јасно и да рад запослених није био исто вреднован.
  Ништа мање битно, желим да Вас упознамо са чињеницом, да су поједини запослени имали и континуитет од двадесетак узастопних радних дана, јер смо у три узастопна викенда имали исплату пољопривредних пензија и пензија из радног односа (задњи викенд у марту и прва два у априлу месецу). Ово се посебно односи на поједине мање доставне поште код којих није постајала могућност „ротације“ запослених на послу. Одређена права из радног односа у смислу трајања радне недеље, морају се испоштовати чак и у условима ванредног стања. Посебно кад су у питању запослени у ЈП ПОШТА Србије, који су и у овим тешким приликама, показали лојалност и држави и Предузећу. За многе запослене који су се налазили у овој ситуацији, више није било ни битно како ће и на који начин бити плаћени, а све због психофизичког премора којем су изложени.
  На крају, да ли су постојале јасне инструкције од стране надлежне Функције према радним јединицама о начину евидентирања присуства на раду за март месец и да ли ће постојати за арпил месец.
  Очекујем од Вас предлоге решења и начина исправке обрачуна зараде код запослених, који су на тај начин били оштећени.
  Све ово Вам наводим у жељи и са очекивањима да исплата зараде за април месец не буде оптерећена истим проблемима, да обрачун за април месец буде исти за све и да буде плаћен прековремени рад, рачунајући ту и рад на Велики петак....              Билтен за штампу »

 • Обавештење- 16. април 2020.

  Поводом појаве да одређени поштари раде непрекидно и више од 10 дана у континуитету и неједнакости у обрачуну и исплати зарада, у кратким цртама указујем на следеће:
  Закон о раду прописује да је послодавац дужан да запосленом обезбеди дневни одмор у трајању од најмање 12 сати у оквиру од 24 сата, а да је дужан да му обезбеди и недељни одмор који траје најмање 24 сата који се додају на време дневног одмора и да тај одмор по правилу (али не и обавезно) запослени користи недељом.
  Једноставно речено то значи да је Пошта дужна, за све који не раде у турнусима, да обезбеди прво 12 сати одмора између радних дана, а да једном недељно обезбеди након тих 12 сати још минимум 24 сата недељног одмора.
  Изузеци су ретки и односе се само на посебне ситуације.
  Ипак и у том случају Пошта мора запосленом који је радио за време свог недељног одмора да обезбеди тај одмор у току наредне недеље. То све значи није законито обавезати запосленог да ради 15 дана за редом сваки дан и за то су предвиђене казне од 150.000 до 300.000 динара за послодавца.
  Што се новца тиче, према Колективном уговору који је повољнији од Закона о раду, по запослене. За прековремени рад коефицијент зараде је 1.45, односно у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран, али ни такав рад није без ограничења која су 12 часова днавно радно време максимум и 8 часова прековременог рада недељно максимум. Исто тако, ако је запослени радио за време свог недељног одмора (без обзира на то на који дан му је пао недељни одмор) коефицијент зараде за те дане му је 1.15 односно 15% увећања.
  Како у априлу и мају има више дана који су нерадни дани празника, то свако ко буде обављао послове на те дане има право за увећање зараде од 150%.
  Овде је специфична ситуација да није уведена прерасподела, а да ипак имамо такав распоред рада да у једном делу месеца људи не раде, што свакако утиче на обрачун њихових зарада.
  Коначно, рад недељом сам по себи не повлачи право на увећану зараду уколико је посао организован на тај начин распоредом радног времена да запослени користи свој недељни одмор неки други дан у току недеље.              Билтен за штампу »

 • Обавештење- 10. април 2020.

  Допис који је упутила Функција за управљање кадровима и корпоративне одговорности свим организационим целинама да запосленима, којима није било могуће организовати рад од куће (имају децу млађу од 12 година или припадају некој од ризичних група), зарада буде исплаћена са умањењем од 20% просечне зараде у претходних 12 месеци према члану 48. Колективног уговора и члану 117. Закона о раду, као и могућности примене члана 47. Колективног уговора и члана 116. Закона о раду, дајемо објашњење – тумачење правника Синдиката ПТТ Србије:
  Постоји више начина на које послодавац може управљати радом запослених, смањивати број запослених који обављају послове у просторијама послодавца, са различитим последицама по примања и даљу радноправну судбину запослених.
  Очигледно најблажи облик је упућивање запослених да раде од куће, која дужност послодавца је прописана Уредбом о организацији рада за време ванредног стања (Сл. Гласник 31/2020), наравно уколико је природа послова које тај запослени обавља таква да је рад од куће уопште могуће организовати. Овде нема много недоумица, запослени остварују зараду у пуном износу а примања ће им бити умањена једино за накнаде трошкова превоза, топлог оброка и слично.
  Следећа могућност је упућивање запослених на коришћење годишњих одмора, поготово уколико постоји део неискоришћеног одмора из 2019. године, при чему би запослени, као и у редовном току остваривао накнаду зараде у пуном износу док не искористи преостали годишњи одмор из претходне године. У складу са тим је и Закључак Владе 05 број 53-3041/2020 који је објављен у Сл. Гласнику 52/2020.
  Још једна од могућности је доношење одлуке о прерасподели радног времена у ком случају се запосленима не би умањивала зарада али би у каснијем периоду године то за последицу имало повећано ангажовање запослених, и у овим случајевима мислим да је то мало вероватно.
  У ситуацији која нас највише занима постоје опције накнаде зараде односно исплате одређеног новчаног износа запосленом у ситуацији кад је он отсутан са рада, односно уопште не обавља послове са свог раног места и није укључен у процес рада на било који начин.
  Поред редовних накнада зараде која нису специфична за COVID-19 заразну болест и Ванредно стање које је на снази, постоји једна специфичност у вези накнаде зараде за време одсуства са рада због привремене спречености за рад ("боловања"), према којој запосленима који су заражени или им је изречена мера карантина или изолације постоји препорука Владе да им се одобри накнада зараде у 100% износу од остварене зараде у претходном периоду.......              Билтен за штампу »

 • Обавештење- 03. април 2020.

  Желимо да укажемо целокупној српској јавности на тешку, одговорну и ризичну позицију и улогу коју на својим леђима носе поштански радници. Без жеље за самоистицањем, не можемо а да не приметимо да та и таква улога поштанских радника није довољно „видљива“. Тежина и огромни ризици по сопствено здравље наших радника, нигде или скоро нигде није истакнуто на релевантним местима или на релевантним медијима са националном фреквенцијом. Нећемо тврдити да се у овом друштву не цени улога поштанских радника, али мислимо да није на одмет упутити речи подршке радницима поште да истрају у такорећи свакодневном раду без паузе и предаха и суботом и недељом. Ми, који смо на „првим линијама фронта“ у непосредном контакту са великим бројем грађана, те сходно томе и вирусом COVID-19 сигурно завређујемо већу друштвену бригу у смислу омогућавања бар неког дана предаха, бар суботом или бар недељом. Поједине наше колеге ће већ други викенд узастопно да раде и суботом и недељом а у најави је такође, без да прејудицирамо, и рад за викенд након овог викенда а због исплате пензија. С тога упућујемо апел свим надлежним државним органима да се динамика исплата принадлежности грађанима Републике Србије дефинише у временским оквирима који неће довести, иначе оптерећене раднике Поште, у ситуацију да морају радити буквално свакодневно. Очекујемо од Пословодства исте или сличне закључке и одређене иницијативе у том правцу.
              ЗДРАВИ БИЛИ!             Билтен за штампу »

 • Обавештење- 18. март 2020.

  Једина смо категорија запослених у директном контакту са становништвом, без икакве заштитне опреме. Изложени смо ризицима, као и медицинско особље, полиција, возачи у јавном превозу, запослени у јавним службама. Међутим, држава се побринула о свима, а поштанске раднике нико не помиње. Јавне службе не раде, остали имају заштитну опрему. Очигледно је да се ми о себи сами морамо бринути.
        Зато поново тражимо од пословодства Предузећа максималну ангажованост око хитне набавке заштитне опреме, маски и рукавица, као и хигијенских средстава и средстава за дезинфекцију. Појачано чишћење, хигијена и повремена дезинфекција објеката је нешто што се лако и брзо може спровести. Здравље запослених, сада је најбитније и зато треба уложити максимум труда да се сачува. Не треба имати било какав директан контакт са странкама, без обзира да ли је у питању уручење пошиљке и потврда пријема исте, или је у питању пријем пошиљке, исплата новачане дознаке и томе слично, ако се то ради без маске и рукавица. Запослени су изложени максималном ризику заразе, а онда ту заразу шире даље, поготову поштоноше и достављачи који улазе у домове и станове наших корисника.
        Ово морамо спречити додатним мерама. Треба урадити анализу и процену ризика, а онда према томе начин функционисања Предузећа, у условима пандемије. Тек донет План организовања рада пошта редуцирати-и шалтере и доставу и остале службе. Тај минимум процеса рада, обављати искључиво ако су обезбеђена заштитна средства. Никако другачије. Такође тражимо да се родитељима деце млађим од 12 година, без обзира да ли је отац или мајка, као и хроничним болесниицима обезбеди одсуство са посла, а да то буде плаћено као да раде.
        Апелујемо на све запослене за стрпљење и чувању себе и других до набавке неопходне заштитне опреме.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 18. март 2020.

  ХОЋЕМО ДА ЗАШТИТИМО И СЕБЕ И ДРУГЕ

  Из разлога сузбијања ширења корона вируса, апелујемо на пословодство ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, као и на оба кризна штаба које је оформила Влада Републике Србије, да у пословне процесе нe укључују поштанске раднике који немају никакве (функционалне) мере заштите.
        Ако већ ми, поштански радници, нећемо себе ставити у први план у смислу да смо најпре себи и својим породицама најважнији, бар хоћемо да нам омогућите да заштитимо од заразе опасним вирусом друге чланове друштва од нас самих. Сваки наш поштар и достављач је потенцијално високо ризично лице за кретати се међу становништвом без адекватних мера заштите (одговарајуће рукавице и заштитна маска). Вероватно, ништа мања претња по друштво нису ни наши шалтерски радници. О свему овоме као одговорни чланови друштва трудићемо се да упознамо надлежне државне органе који ће вероватно бити захвални Синдикату ПТТ Србије на упозорењима ове врсте. Не терајте нас да угрожавамо друштво, јаким и широким ланцом заразе, узимајући у обзир број становника који у само једном радном дану има непосредан контакт са сваким нашим запосленим.
        У овим тешким околностима нећемо се бавити тражењем криваца за изостанак правовремене реакције у набавци заштитних средстава већ само упутити добронамерну критику, гледајући напред уз жељу и хтење да помогнемо пословодству, да се неким алтернативним каналима набаве недостајућа средства заштите. Желимо само да заштитимо поштанске раднике и друштво у целини, у мери у којој је то могуће.   

 • Обавештење- 13. март 2020.

  Везано за актуелни тренутак и предузимање мера за спречавање ширења вируса Корона COVID - 19, обавештавамо вас да је у претходном периоду било апеловано на пословодство да предузму сме могуће могуће мере за спречавање ширења поменутог вируса, у складу са препорукама струке и препорукама Министарства здравља. До нас стижу информације да се у Предузећу тренутно предузимају и спроводе хитне мере у циљу заштите здравља запослених.
                      Саветујемо запослене да користе све доступне мере заштите, које су убрзано спроводе и сва доступна средства заштите, која се убрзано дистрибуирају по поштама. Од председника синдикалних организација очекујемо да пропрате реализацију горе поменутих мера, по потреби уско сарађују са пословодством својих организационих целина у реализацији истих, те да у случају застоја и потешкоћа о томе обавесте врх Синдиката. ...
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 12. март 2020.

  Већ дужи временски период одређене интересне групе у Предузећу износе лажне и неистините информације о Синдикату ПТТ Србије. Циљ ових напада је пре свега слабљење Синдиката ПТТ Србије и покушај да се дође до репрезентативности која би омогућила учешће појединих интересних група у колективном преговарању. Ми им желимо успех у напорима на постизању репрезентативности и надамо се да ће се њихова капмпања у том смислу бавити новим идејама и пројектима, а не Синдикатом ПТТ Србије.
  Ради истинитог обавештавања чланства и свих запослених у Предузећу дајемо следеће обавештење које дефинише деловање Синдиката ПТТ Србија у наредном периоду и које нас разликује од других:
  1.Никада и поново никада нећемо дозволити да било који наш члан или било који запослени у Предузећу нашим синдикалним деловањем буде доведен у ситуацију да буде суспендован или добије отказ;
  2.Никада и поново никада нећемо дозволити да наша синдикална борба наноси огромну материјалну и нематеријалну штету Предузећу;
  3.Никада и поново никада нећемо дозволити да наша синдикална борба подразумева изношење неистина и лажи о другим синдикатима и неформалним групама, а све у циљу придобијања чланства;
  4.Никада и поново никада нећемо себи дозволити да се кријемо иза других синдиката и неформалних група и њих оптужујемо за све проблеме који су снашли запослене. Никада нећемо кукавички „заборавити“ да је Влада Републике Србије донела Закон о умањењу зарада и тиме све запослене у Предузећу довела у катастрофалан економски положај, а не Синдикат ПТТ Србије;
  5.Никада и поново никада нећемо дозволити да се прави дискриминација међу запосленима на „технолошким радним местима“ и „администрацију“. Ми нисмо кукавице и иступићемо јавно са ставом да нерадника и запослених који ничим изазвани примају плату има и у једној и у другој групи. Нећемо дозволити да се од једних узима и даје другима, чиме се ствара мржња и нетрпељивост међу запосленима. Ако постоји потреба за решавање ниских зарада запослених у IV и V степену стручне спреме, онда се то мора решавати повећањем масе зарада кроз систематизацију, а не отимачином ...
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 02. март 2020.

  Извештај са седнице Главног одбора

  На састанку Главног одбора Синдиката ПТТ Србије, одржаном 27.02.2020. године, разматран је и усвојен Извештај о материјално-финансијском пословању Синдиката ПТТ Србије за 2019. годину. Изабрани су чланови УО Фонда солидарности и анализирана је актуелна ситуација у Синдикату ПТТ Србије и Предузећу.
  Стављен је акценат на анализу досадашњег рада и постигнутих резултата Синдиката, као и на смернице деловања у наредном периоду.
  Што се тиче досадашњег рада и резултата, где спада повећање зарада запослених, договорена исплата зарада из добити, уговорених бесплатних лекарских прегледа и полисе осигурања која покрива свих 24 сата запослених, обзиром да је то наш Синдикат договорио са пословодством Предузећа, константовано је да је претходни период био успешан. Овоме треба додати и максимално ангажовање рада на терену, као и притисак на пословодство да се упосли довољан број извршилаца у технолошким целинама.
  За наредни период су предвиђене и већ покренуте, теме из технологије, расход и пренос власништва мопеда и бицикала, стамбена политика, као и активности око колективног преговарања.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 27. фебруар 2020.

  Данас, 27.02.2020. године, одржана је седница Надзорног одбора Предузећа, на коме је разматран и усвојен Годишњи финансијски извештај ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину.
  Према Извештају, Предузеће је пословало позитивно и остварена је нето добит од 1,932 милијарде.
  Износ од 966 милиона, дакле 50%, је учешће запослених у добити.
  Као што већ знате, Синдикат ПТТ Србије је још у новембру месецу, са пословодством, договорио исплату зараде из добити у целости, линеарно, у марту 2020. године, сразмерно времену проведеном на раду.
  О датуму и износу просечне исплате по запосленом ћемо вас благовремено обавестити.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 24. фебруар 2020.

  АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА У НАСТУПАЈУЋЕМ ПЕРИОДУ

  На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној дана 21.02.2020. године, закључено је да ће се основни правци деловања у наступајућем периоду свести на следеће активности:
  1. Реализација исплате зараде из добити за 2019. годину, током марта месеца, у пуном износу одједном;
  2. Покретање акције бесплатних систематских прегледа запослених;
  3. Закључивање полисе осигурања за запослене која покрива осигуране случајеве током 24 часа;
  4. Запошљавање додатних извршилаца у ГПЦ;
  5. Трансформација Уговора о раду запослених на одређено време на Уговоре о раду на неодређено. Исто тако, превођење ПП извршилаца на Уговоре о раду на одређено време;
  6. Решавање проблематике дугогогодишњег изостанка одлуке о расходовању мопеда и бицикала;
  7. Решавање стамбене проблематике;
  Праћење и реализација децембарских договора је у фокусу нашег деловања у актуелном тренутку. У вези с тим, упућен је писмени захтев за организовање састанка са ВД Директора Миром Петровић а са циљем ближег дефинисања динамике реализације горе наведеног.    Билтен за штампу »

 • Обавештење- 13. фебруар 2020.

  Пре десетак дана, руководство Синдиката је тражило састанак са в.д. директором, госпођом Миром Петровић. Услед њене презаузетости, одржан је састанак са шефом кабинета, Нелом Бојовић, на коме је присуствовала и извршни директор, Мирјана Предојевић. За овај састанак, делегиране су следеће теме;
  1. Сарадња Синдиката ПТТ Србије са пословодством
  2. Имплементација Споразума из децембра месеца
  У оквиру ове теме је стављен акценат на запошљавање недостајућег броја извршиоца у појединим организационим деловима Предузећа, уговорима о ПП пословима, уговорима на одређено време,који су већ истекли, и могућностима да се запослени ангажовани на ПП пословима, преведу на одређено, а запослени којима је истекао рок од 2 године, са одређеног времена преведу у радни однос на неодређено време. Све ово због отклањања уских грла у технологији.
  3. Питање стамбене политике-решавање проблема око закупа станова и изналажења могућности откупа истих,које су запослени већ добили на коришћење.
  Што се тиче прве теме, остало је да се у непосредном контакту са в.д. директором отклоне одређене недоумице.
  Друга тема је објашњена од стране извршног директора Мирјане Предојевић, у смислу да се прате уговори о ПП пословима и ангажовању на одређено време, а да се ускладу са могућностима и потребама реализују на прави начин. Синдикат сматра да то не иде потребним темпом.
  Што се тиче повећања цена комерцијалних услуга, нисмо добили конректнији одговор, осим да је процес у току.
  Када је у питању стамбена политика, констатовано је да је то комплексна тема, која се мора решавати у договору са Владом РС. У сваком случају, на нашу иницијативу покретањем ове теме, заказан је састанак Стамбене комисије за 14.02.2020. године.
  Данас је тражен нови састанак са в.д. директором, како би се добиле информације о томе докле се стигло са Полисом осигурања за запослене која покрива 24 сата, као и шта је са бесплатним лекарским прегледима запослених. Напомињемо, ове две ствари су већ договорене са пословодством, тражимо реализацију истих.
  Такође, на овом састанку биће поново постављено питање довољног броја извршиоца у технологији.   Билтен за штампу »

 • Обавештење- 10. фебруар 2020.

  Уз информацију да ће зарада за јануар месец ипак бити исплаћена 14.02.2020. године, дакле пре празника, а о чему је са представницима пословодства разговарано почетком прошле недеље, обавештавамо вас и о актуелностима, у оквиру рада на терену врха Синдиката. У протеклих неколико дана одржани су састанци и разговори са колегама из већег броја пошта. Најпре посета Синдикалној организацији Зајечар и разговори у Неготину у оквиру одбора СО Зајечар. Затим, посета Синдикалној организацији Зрењанин, где је именован нов председник СО, Саша Стојковић, који ради на радном месту Tехничара за шалтерске послове у пошти 23101 Зрењанин, а коме желимо пуно успеха у раду и од кога очекујемо консолидацију синдикалних редова у овој Подручној Радној јединици. Након тога, током посете СО Шабац, разговарано је са колегама из Лознице, Љубовије и Крупња. Следећа на итинереру је била СО Крагујевац и размена мишљења са колегама из пошта Станово, Аеродром и поштанског центра. Напослетку, одлазак на разговоре са колегама из главне поште Ваљево и поште Лајковац.
  Уз одређене специфичности сваког подручја за себе, углавном код свих доминирају сличне теме и заједнички проблеми:.
  - лош материјални положај запослених;.
  - лоши услови рада;.
  - проблеми са недостатком извршиоца;.
  - проблеми везани за средства за рад (мопеди, бицикли)   Билтен за штампу »

 • Обавештење- 30. јануар 2020.

  Данас 30.01.2020. године у 15 часова, у просторијама Владе Републике Србије, је одржан састанак Радне групе Владе РС задужене за ЈП „Пошта Србије“. На дневном реду је била имплементација споразума постигнутог 13.12.2019. године, који се односи на потписивање Анекса Уговора о раду о повећању коефицијената посла запослених у технологији, затим запошљавање 100 плус 50 нових радника (пре свега ГПЦ Београд) као и повећање цена комерцијалних услуга.
                      Констатовано је да се горе поменути споразум реализује предвиђеном динамиком.
  Синдикат ПТТ Србије је данас изашао и са захтевом да се, поред већ одобреног повећања броја извршилаца, одобри запошљавање још стотинак радника који би били распоређени у ГПЦ Нови Сад и Ниш као и на радна места поштоноша. Самим тим би се повећао укупан број запослених на 15.300 уз предвиђено превођење запослених са Уговора о раду на одређено време на Уговоре о раду на неодређено време као и колега који раде по ПП пословима на Уговоре о раду на одређено време. Представници Владе РС су дали сагласност на овај предлог представника нашег Синдиката. Надамо се да ће овим повећањем броја запослених донекле бити отклоњен проблем недостатка извршилаца у технологији. Договорено је и да се нови састанак Радне групе одржи између 10. и 14. фебруара када ће бити додатно прецизирано све што је договорено како током децембарских тако и овог данашњег састанка. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 30. јануар 2020.

  Изјашњење Владе Републике Србије поводом дописа упућеног у вези ситуације у ЈП "Пошта Србије" Цео документ »

 • Обавештење- 27. јануар 2020.

  У склопу редовних активности, предвиђених Планом рада Синдиката ПТТ Србије, руководство Синдиката је претходних дана било у обиласку синдикалних организација; Нови Сад, Сремска Митровица, Ужице и Ниш, за сада. У оквиру ових СО, поред присуства састанцима одбора, обиђена је и већина пошта.
  Чланови Синдиката, као и остали запослени, упознати су са претходним дешавањима у Предузећу и Синдикату, о ангажованости Синдиката ПТТ Србије у тим дешавањима, као и плановима рада и активностима у наредном периоду. У непосредним разговорима са свим запосленима, постављеним питањима и одговорима, очигледно је да радници имају поверење у наш Синдикат, уз констатацију да информисаност треба да буде на вишем нивоу. Коначно се сазнаје права истина о томе ко је учествовао у преговорима око повећања зараде и чији предлози су прихваћени као једини одрживи и реални. Наставља се овакав вид активности Синдиката и у наредном периоду. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 10. јануар 2020.

  У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“, који се односи на имплементацију постигнутог Споразума са Владом РС, од 13.12.2019. године, а односи се на повећање зарада запослених и регреса. Примена напред наведеног почиње од 01.01.2020. године. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 13. децембар 2019.

  Данас, 13.12.2019. године, одржан је састанак у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“. Том приликом потписан је Споразум, о којем смо вас обавестили у Билтену број 270. Молимо запослене да испоштују наведени Споразум и превазиђу међусобна неслагања. Исти је сачињен да би побољшао лош материјални положај запослених. Од вас очекујемо висок степен толеранције и колегијалности, у циљу очувања добрих међуљудских односа. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 13. децембар 2019.

  После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа. Договорено је следеће:
  • Очекивано просечно повећање зараде за све запослене на технолошким пословима (што је око 12.500 запослених) за 13,1% почев од зараде за јануар 2020. године
  • Очекивано просечно повећање зараде око 6,1% почев од зараде за јануар 2020. године за остале запослене (око 2.500,00 запослених)
  • Повећање регреса на 1.000,00 динара у нето износу од 01.01.2020. године
  • Додатно запошаљавање на неодређено време још 100 запослених на технолошким пословима до априла 2020. године и додатних 50 у РЈ РПЛЦ Београд. Мишљења смо да ових 100 ново запослених треба распоредити по организационим деловима (ГПЦ Нови Сад, ГПЦ Ниш и др.)
  • Расподелу средстава свим запосленима из дела добити ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину током марта месеца 2020. године, у складу са одредбама Колектвног уговора – линеарно.
  • Престанак обуставе рада до усаглашавања интерних аката ЈП „Пошта Србије“ ради реализације договореног.
  • Синдикат ПТТ Србије је био врло активан у овим преговорима, коректан и кооперативан, а у циљу изналажења најбољих решења, што је резултирало постизању овог Споразума са Владом Републике Србије. Напред наведено су били предлози нашег Синдиката, што је било прихваћено од свих учесника Радне групе.
  • Напомињем, да ми као репрезентативни синдикат, увек ћемо бранити интересе запослених, користећи сва Законом предвиђена средства синдикалне борбе.
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 12. децембар 2019.

  На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблема. Најпре ћемо покушати да, у договору са пословодством, ставимо ван снаге решења о суспензијама, јер иста апсолутно не помажу у решавању проблема, а све у циљу успостављања нормалног функционисања Предузећа. У противном, а у оквирима законским могућности, свим члановима Синдиката ПТТ Србије пружићемо правну помоћ и заштиту преко адвокатске канцеларије ангажоване од стране Синдиката ПТТ Србије. На крају, а једнако важно, предложићемо наставак социјалног дијалога у оквиру Радне групе Владе Републике Србије за Јавно предузеће „Пошта Србије“, а у циљу свеобухватног побољшања материјалног положаја запослених и услова рада у Предузећу. Билтен за штампу »

 • Обавештење - Истина- 10. децембар 2019.

  Као веома озбиљна, легитимна и одговорна организација смо директно укључени у рад Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“. Постојао је предлог за решење обуставе рада. Као потписници тог решења, сматрамо да је битно да вас обавестимо о истини. Достављене су разне листе о повећању зарада. Колеге испред запослених су пристали на повећање зарада у просеку 6.000,00-7.000,00 динара. Синдикат је предложио бољи предлог, који је прихваћен од свих учесника у Радној групи. Након тога је дошло до промене захтева од стране представника Радне групе из редова запослених, који су поред договорених захтева, тражили повећање масе, иако смо све време говорили о подели исте масе. Чињеница је да имамо одговорност према својим члановима, те се тако и понашамо. Управо смо разговарали са адвокатом који заступа чланство Синдиката ПТТ Србије, где је постављено питање да ли постоји правна заштита радника који одбију да потпишу радни налог!? Одговор је био веома јасан „НЕ ПОСТОЈИ“, зато што су запослени ступили у незакониту обуставу рада. Обавеза нам је да вам поштено саопштимо и апелујемо да се Закон мора поштовати.
  Зато предлажемо да прихватите радне обавезе и не будете директно угрожени.

  Билтен за штампу »


 • Обавештење- 09. децембар 2019.

  На јучерашњој седници Радне групе Владе РС, која је, са прекидима, трајала од 16,00 до 23,00 часова, није постигнут договор о прекиду протеста. Разлог, одбијен је предлог Радне групе о изнетом процентуалном повећању зарада. Наиме, предлог је био, да се радницима у технологији, дакле за 12.635 њих, повећа зарада за 13,1% + 3,8% који се враћају, што укупно износи око 17%, а за око 2300 радника у администрацији, повећање буде 6,1% + 3,8% који се враћају, што износи укупно око 10%. Ово је све у оквиру 10% увећања масе за зараду коју је одобрила држава, а у оквиру максималних финансијских могућности Предузећа, да се не угрози његово нормално функционисање. Као што видите, остало је недоречено апсолутно све, без неког конкретног предлога за решење овог проблема, који је подигнут на највиши ниво. Очекујемо наставак преговора и нови предлог – потез Владе Републике Србије. У прилогу шаљемо комплетне табеле са процентима повећања зарада према коефицијентима, које стоје као предлог

  Билтен за штампу »

  Табеле »

 • Обавештење - 06. децембар 2019.

  На јучерашњој седници Радне групе Владе РС, која је, са прекидима, трајала од 16,00 до 23,00 часова, није постигнут договор о прекиду протеста. Разлог, одбијен је предлог Радне групе о изнетом процентуалном повећању зарада. Наиме, предлог је био, да се радницима у технологији, дакле за 12.635 њих, повећа зарада за 13,1% + 3,8% који се враћају, што укупно износи око 17%, а за око 2300 радника у администрацији, повећање буде 6,1% + 3,8% који се враћају, што износи укупно око 10%. Ово је све у оквиру 10% увећања масе за зараду коју је одобрила држава, а у оквиру максималних финансијских могућности Предузећа, да се не угрози његово нормално функционисање. Као што видите, остало је недоречено апсолутно све, без неког конкретног предлога за решење овог проблема, који је подигнут на највиши ниво. Очекујемо наставак преговора и нови предлог – потез Владе Републике Србије.
  У прилогу шаљемо комплетне табеле са процентима повећања зарада према коефицијентима, које стоје као предлог

  Билтен за штампу »


 • Обавештење - 04. децембар 2019.

  Представници Синдиката ПТТ Србије су, због новонастале ситуације у Предузећу, данас обишли београдске радне јединице и поште, да би сагледали ситуацију и чули мишљење запослених. Влада огромно незадовољство због материјалне ситуације свих радника. Изнели смо проценат повећања са пословодством и тиме су сви задовољни. Постоје разлике у подели тог процента и схватању потребе промене нормативних аката, које регулишу ову материју. Покушано је да се договори заједнички став са представницима запослених у Радној групи Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“ око поделе договореног процента и да са таквим ставом изађемо и пред пословодство и пред Владу РС, са могућношћу промене коефицијента. Синдикат ПТТ Србије није организатор протеста и обуставе рада, али има разумевање за опште незадовољство свих запослених. Договорени проценат, као и исплату зараде из добити морамо прихватити као реалност. Молимо све чланове Синдиката ПТТ Србије за уздржаност, достојанство и поверење у Синдикат, који чини све могуће, у законским границама, за изналажење најбољег решења. За петак, 06.12.2019. године, заказан је састанак Радне групе Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“, када ћемо имати нешто јаснију ситуацију и о чему ћемо вас обавестити.

  Билтен за штампу »

 • Информација - 29. новембар 2019.

  На основу обећања од 22.11.2019. године, да ћемо вас информисати о току преговора око повећања зарада, кроз данашњи билтен то и чинимо. Основни и кључни захтев Синдиката ПТТ Србије, повећање зарада спрам максималних финансијских могућности Предузећа, је усвојен од стране пословодства и Надзорног одбора Предузећа. На данашњој седници Надзорног одбора све што је договорено је и уграђено у Програм пословања за 2020. годину. Усвајање Програма пословања од стране Владе Републике Србије се очекује у року не дужем od 10 дана. Финансијски лимити Предузећа, су указивали да постоји простора за повећање зарада од 10% плус 5% на конто укидања Закона о умањењу плата у јавном сектору. У пакету са повећањем плата, као део договора је уграђена и исплата Зараде из добити за 2019. годину, најкасније до краја марта 2020. године. Захтевано је с наше стране да исплата Зараде из добити буде линеарна, што је и прихваћено. Договорено је да се све ово „стави“ на папир и потпише. Имамо обећања пословодства да ће се, у другој половини 2020. године, заједнички анализирати финансијски резултати Предузећа, те ако постоје услови за то, поново повећати зараде. Најављена је могућност увођења нових услуга, око којих су преговори у току, а које би значајно допринеле пословном успеху Предузећа. Досадашња пракса била је таква да висина зарада није зависила од финансијског успеха Предузећа. Желимо ту лошу праксу изменити управо договором са пословодством о потреби сталне и континуиране анализе могућности даљег побољшања материјалног положаја запослених. Ако у будућности будемо, као Предузеће успели зарадити више, хоћемо да то и расподелимо између себе. Овим договором идемо у том правцу. Други наш циљ – линерно повећање зараде – дакле, у апсолутном износу свима исто, нажалост нисмо успели постићи или бар нисмо упели још у овом тренутку. Током преговора овај наш захтев је стално био на столу. Покушали смо „прогурати“ и комбиновани модел повећања зарада кроз примену различитих процената повећања зрарада за различита радна места. Пословодство је навело да постоје и законске препреке у имплементацији нашег модела повећања зарада. Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на својој седнице одржаној јуче, 28.11.2019. године, донео је одлуку да и даље захтевамо линеарно повећање зарада и да ипак покушамо усагласити споразум са пословодством и по овом питању. Председник Синдиката је на данашњој седници Надзорног одбора, изнео те ставове. Уз сво искрено и дужно поштовање према колегама које имају веће или велике квалифкације, те по том основу са правом и више плате, рачунали смо и рачунамо на њихово разумевање, да би у данашњим тешким околностима било фер да сви добијемо повећање плате у истом апсолутном износу. Рачунамо да би солидарност ове врсте међу нама утицала на „рушење“ одређених антагонизама између „технологије“ и „администрације“, против којих се ми раднички представници, свесрдно боримо. Искрено желимо, помирити и интересе и људе. Чистог образа и искрених намера, идемо напред…

  Билтен за штампу »

 • Саопштење - 25. новембар 2019.

  Синдикат ПТТ Србије обавештава чланство и запослене, да све своје активности (на дневном нивоу), усмерава у правцу повећања зарада. У договору са В.Д. директора Мире Петровић, нећемо излазити у јавност са потенцијалним бројкама и процентима повећања зарада, јер је у току поступак усаглашавања ставова на релацији Влада Републике Србије - ЈП Пошта Србије. Синдикат ПТТ Србије је индиректан, али активан учесник у овом процесу.

  Билтен за штампу »

 • Информације са састанка в.д. директора предузећа и председника синдиката ПТТ Србија - 22. новембар 2019.

  Дана 22.новембра 2019. године, одржан је састанак са в.д. директора Предузећа, госпођом Миром Петровић. Разговор је био конструктиван и коректан, обухваћени су сви проблеми у Предузећу, а акценат је стављен на материјални положај запослених, т.ј. на зараде запослених. О моделитету и висини повећања зарада запослених, в.д. директора Предузећа обавестиће нас након договора у Влади Републике Србије, а најкасније до краја следеће недеље.

  Билтен за штампу »