Историјат

Синдикат ПТТ Србије је већински синдикат у Јавном Предузећу "Пошта Србије". Регистрован је 15.07.1992. године, као Синдикат радника ПТТ система Србије. 1998. године, одлуком мења назив у Синдикат ПТТ Србије, и до Другог Конгреса у његовом саставу, налазио се Синдикат "Телеком Србија".
На Другом Конгресу у Синдиката ПТТ Србије и од тада Синдикат ПТТ Србије функционише као самостална централа. Аранђеловцу, марта 2000. године, донета је одлука о издвајању Синдиката "Телеком Србија".image


Организација

У чланству Синдиката ПТТ Србије се налази приближно трећина свих запослених у ЈП "Пошта Србије", који су организовани у 35 синдикалних организација. Највиши орган Синдиката ПТТ Србије је Скупштина која има променљив број чланова у зависности од броја синдикалних организација и броја чланова у њима, што се констатује на почетку заседања Скупштине.
Скупштину чине председници синдикалних организација по функцији и чланови Скупштине изабрани у синдикалним организацијама и то:
- од 31 до 200 чланова синдикалне организације бира се један члан Скупштине, - на сваких следећих 200 и започетих 200 чланова синдикалне организације, бира се још по један члан Скупштине.
Скупштина бира Предсeдништво Синдиката ПТТ Србије, као извршни орган, из редова синдикалних активиста (чланова одбора СО) по принципу јединствене изборне листе искључиво тајним гласањем између две и више предложених листа, а акламацијом уколико је предложена само једна изборна листа.
Између две Скупштине која се састаје једном годишње у редовном заседању, највиши орган је Главни одбор. Главни одбор броји 35 чланова и чине га председници синдикалних организација.

Руководство

image

Радоје Ђермановић

Председник Синдиката ПТТ Србије
image

Славко Новаков

Потпредседник Синдиката ПТТ Србије
image

Бошко Жерађанин

Секретар Синдиката ПТТ Србије

image

Марко Младеновић

Председник Главног одбора Синдиката ПТТ Србије
image

Далибор Крстић

Председник Скупштине Синдиката ПТТ Србије